top of page
กำลังการผลิต

เราเป็นเจ้าใหญ่ที่มีฟาร์มพันธมิตรเพาะปลูกต้นพันธุ์และ
ส่งวัสดุการเพาะเลี้ยงให้เราทั่วประเทศ
กำลังในการผลิตต้นพันธุ์สูงถึง 1-2 แสนต้น/สัปดาห์

 • ขอนแก่น

 • สตูล

 • สุราษฎร์ธานี

 • อุดรธานี

 • นครปฐม

 • ปทุมธานี

 • นครศรีธรรมราช

 • นครสวรรค์

 • สกลนคร

 • ลำปาง

 • ฉะเชิงเทรา

 • พิจิตร

 • อุตรดิตถ์

 • กรุงเทพมหานคร

 • นครราชสีมา

และจังหวัดอื่นๆที่กำลังดำเนินการ

โกดัง ฟาร์มขนาดใหญ่ และตัวแทนภาครายใหญ่ อาทิ

การจัดส่งต้นพันธุ์

มีขนส่งทั่วประเทศในการจัดส่งต้นพันธุ์ให้แก่ลูกฟาร์ม

หรือสามารถเข้ามารับเองได้ที่ศูนย์กระจายสินค้าใกล้บ้าน
(ขั้นต่า 100 ต้นหรือสำหรับพื้นที่ 2-3 งานขึ้นไป)

คู่มือและการให้คำแนะนำ

มีตัวแทนจำหน่ายดูแลลูกฟาร์มและให้คำปรึกษา

ตั้งแต่เตรียมพื้นที่ปลูกจนเก็บผลผลิตส่งขาย

 • จัดทำคู่มือสื่อการสอนในการเพาะปลูกทุกขั้นตอน

 • จัดทำสื่อการสอนรูปแบบวิดีโอขั้นการเพาะปลูกทุกขั้นตอน

 • มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและวิธีการดูแลที่มีประสิทธิภาพ

 • มีทีมลงพื้นที่ให้คำแนะนำการเพาะปลูกและตรวจสอบเป็นประจำ

 • ดูแลจัดการขนส่งต้นพันธุ์ และการรับผลผลิตไปส่งโรงงานให้

bottom of page