top of page
ข้อได้เปรียบด้านการตลาด

 1. รับซื้อผลผลิตคืน 

มีสัญญาซื้อขายระยะยาว 5 ปี
(เมื่อมีการต่อสัญญาอาจมีการปรับเงื่อนตามกลไกของตลาด ณ ตอนนั้น)

 2. ประกันราคา 

รับซื้อขั้นต่ำและปรับขึ้นตามราคาตลาด

 3. มีตลาดรองรับจำนวนมาก 

มีตลาดรองรับทั้งในและต่างประเทศ

 5. รับเคลมต้นพันธุ์ที่ตายก่อนลงดิน 

เพียงเก็บต้นพันธุ์และถุงปลูกส่งคืนฟาร์มแม่

 4. เป็นเจ้าใหญ่ในการเพาะปลูก 

จัดหาและจัดจำหน่ายได้จำนวนมากที่สุด

 6. มีการจัดตั้งโรงงานสกัด 

จัดตั้งโรงงานสกัดสามารถทำผลิตภัณฑ์ให้แก่แบรนด์ต่างๆได้จึงต้องการผลผลิตในปริมาณมาก

ราคาขายต้นพันธุ์ถูกกว่าท้องตลาด
ราคาต้นพันธุ์.png
รับซื้อใบสด

รับซื้อใบสดเท่ากับราคาตลาด
ประกันราคาขั้นต่ำ 200-210 บาท/กิโลกรัม

ผู้ปลูกซื้อไม่ถึง 2,000 ต้น

รับซื้อคืนใบสดกิโลกรัมละ 200 บาท


ผู้ปลูกซื้อมากกว่า 2,000 ต้น

รับซื้อคืนใบสดกิโลกรัมละ 210 บาท

*** บริษัทมีทีมวิเคราะห์ราคาตลาดและจะปรับขึ้นราคารับซื้อตามกลไกตลาดและจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า***

 (ราคานี้เป็นราคาเหมารับทั้งหมดไม่คัดใบสวย ไม่คัดอายุใบ ไม่คัดเกรด ไม่ตรวจค่าสาร) 

bottom of page