top of page
การนำใบกระท่อมไปสกัดแปรรูป

ปัจจุบันโรงงานสกัดสามารถนำกระท่อมไปสกัดได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นน้ำมันแบบผงหรือแบบน้ำชิ้นส่วนจากการบดสกัดเราสามารถนำไปแปรรูปได้ทั้งหมดไม่เหลือทิ้งได้รับการ
ร่วมมือและรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขจังหวัด

การสกัดแบบน้ำมัน
ใช้เป็นส่วนผสมการผลิตเครื่องสำอาง
หรือใช้เป็นสารสกัดน้ำมันกระท่อม

การสกัดแบบผง สกัดแคปซูน

ใช้เป็นส่วนผสมการผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริม

กากที่ได้จากการบดสกัด
นำมาใช้เป็นส่วนผสมชาหรือกาแฟ

การเซ็นสัญญากับโรงงานสกัดแปรรูป

มีการเซ็นสัญญากับโรงงานสกัดแปรรูป
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระท่อมในรูปแบบต่างๆ

425A5343.jpg
bottom of page