top of page

เช้าข่าวเจ็ดสี
หนุนเกษตรกรปลูกใบกระท่อมสด ส่งออกต่างประเทศ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

       ผู้บริหารภาครัฐ ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้วัดโปร่งคำ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ตรวจเยี่ยมการขายสินค้าของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน พร้อมมอบใบรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ให้กับเกษตรกร 127 คน รวมถึงติดตามความคืบหน้า โครงการ "พัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน" ซึ่งมีการปลูกผลไม้แบบผสมผสาน เช่น กล้วย มะขาม มะม่วง กระท้อน มะม่วงหิมพานต์ ปลูกผักกางมุ้ง เช่น กวางตุ้ง คะน้า เลี้ยงไก่ หมู และวัว เลี้ยงปลานิล ปลาตะเพียน ปลายี่สก พร้อมปลูกข้าวการส่งเสริมการปลูกไผ่ ทดแทนข้าวโพดบนพื้นที่สูง

       โดยเกษตรกรในโครงการ "ฟาร์มสุขใจ" ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภาคเอกชน เพื่อรับซื้อใบกระท่อมสด ไปกลั่น สกัด ก่อนส่งให้โรงงานแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อนำมาจำหน่ายภายในประเทศ และเตรียมวางแผนส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่

       ล่าสุด อยู่ระหว่างรวบรวมเครือข่ายเกษตรกร ที่มีความพร้อมปลูกใบกระท่อมสดได้ขั้นต่ำ 2,000 ต้น หรือ 1 ไร่ โดยทางภาคเอกชนจะให้ความรู้กับเกษตรกรควบคู่ไปด้วย ตั้งเป้ากระจายเครือข่ายให้ได้มากที่สุด คาดว่าต้นปีหน้า จะเริ่มมีเกษตรกรที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการแล้ว

bottom of page